HUIS- & GEDRAGSREGELS HC BAARLE

De kwaliteit van een vereniging is mede af te lezen aan de wijze waarop haar leden zich gedragen binnen de vereniging. Bovendien zijn we te gast bij TC Baarle die ons de komende periode haar accommodatie ter beschikking stelt. Het bestuur heeft gemeend een aantal gedragsregels te moeten formuleren. Deze gedragsregels zijn helder geformuleerd en gelden als toetsingskader. Eigenlijk wordt geformuleerd wat voor de hand ligt, welk gedrag als wenselijk wordt beschouwd en als spiegelbeeld: welk gedrag als onwenselijk wordt beschouwd.

Met het opstellen van deze regels loopt HC Baarle niet voorop: vele verenigingen hebben al een protocol opgesteld en deze werkwijze wordt door overkoepelende organisaties van harte onderschreven.

HC Baarle heeft deze regels zwart op wit staan. Er kunnen vele redenen zijn voor een lid om zijn of haar verhaal te doen bij een functionaris die een bijzondere positie heeft binnen de vereniging. Een plek binnen de vereniging waar haar of zijn verhaal veilig is. In de geformuleerde gedragsregels kunt u meer lezen over deze "vertrouwenspersoon". En zo ook over de personen die deze rol in onze vereniging op zich gaan nemen.

 

GEDRAGSREGEL

Algemene gedragsregels

Ieder lid van de vereniging dient zich binnen en buiten het speelveld op het eigen sportpark, dan wel het sportpark van een andere vereniging in binnen- en buitenland, te gedragen conform de algemeen geldende fatsoensregels. D.w.z. dat men respectvol omgaat met elkaar, met tegenstanders en iedereen die bij HC Baarle betrokken is.

Specifieke gedragsregels

Ten aanzien van de accommodatie:

 • Zorg dat het schoon blijft. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Zorg dat de velden na gebruik opgeruimd zijn. Coaches/trainers/aanvoerders en begeleiders zien hierop toe.
 • Zorg dat in- en uitgangen vrij blijven voor ambulances en brandweer.
 • Auto's, (brom)fietsen en scooters dienen op daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden.

 

Ten aanzien van de kleedkamers/toiletruimtes:

 • Het gebruik van alcoholische dranken is in de kleedkamers/toiletruimtes niet toegestaan.
 • Roken is in de kleedkamers/toiletruimtes niet toegestaan.
 • Afval (tape, bekertjes, etc.) dient in daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • De kleedkamers dienen altijd opgeruimd en (eventueel) afgesloten achtergelaten te worden, de douches dienen te worden uitgedraaid.
 • Coaches/trainers/aanvoerders, ouders en begeleiders zien hierop toe.

 

Ten aanzien van het clubhuis:

 • Het is jeugd tot 18 jaar verboden alcoholische dranken te nuttigen.
 • 's Zaterdags voor 13.00 uur worden er geen alcoholische dranken geschonken.
 • Roken is in het clubhuis niet toegestaan.
 • Het nuttigen van zelf meegebrachte alcoholische dranken is niet toegestaan.
 • Zorg dat limonadekannen plus bekers na gebruik opgeruimd worden.
 • Aanwijzingen van het barpersoneel dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Gemorste consumpties dienen direct te worden opgeruimd.
 • Overmatig drankgebruik en wangedrag wordt niet getolereerd.
 • Het is uitsluitend met toestemming van het barpersoneel toegestaan u achter de bar te begeven.
 • De in- uitgangen dienen vrij gehouden te worden.

 

Ten aanzien van materiaalgebruik:

 • Wees zuinig op eigen spullen, de spullen van een ander en verenigingsspullen.
 • E.H.B.O.-spullen worden doelmatig gebruikt. Aftapen van bv. oorknopjes en ringen geschied met eigen materiaal, niet met verenigingsmateriaal.
 • Het trainingsmateriaal dient na gebruik netjes te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats.
 • Minidoeltjes dienen na de (laatste) wedstrijd direct te worden opgeruimd door trainer/coach met hulp van ouders van de mini's.
 • Na de laatst gespeelde wedstrijd dienen de hoekvlaggen bij de info te worden afgegeven. Coaches/trainers/aanvoerders zien hierop toe.

 

Ten aanzien van gesponsorde kleding:

 • De gesponsorde kleding blijft eigendom van HC Baarle.
 • Een ieder is zuinig op de gesponsorde kleding.
 • Aan het eind van ieder seizoen dient alle sponsorkleding (gewassen) bij de coaches te worden ingeleverd. Incomplete sets of kleding met gebreken worden in rekening gebracht.

 

Ten aanzien van het gedrag op en rond het veld:

 • Ongepast taalgebruik is niet toegestaan.
 • Aanwijzingen van de coach/trainer/aanvoerder dienen opgevolgd te worden.
 • De coach/trainer/aanvoerder corrigeert onjuist gedrag van spelers/speelsters en/of toeschouwers.
 • Hij/zij wijst ze erop en zet aan tot verandering. Indien gewenst bespreekt de coach/trainer/aanvoerder dit met het bestuur.
 • Als lid van HC Baarle spreken we elkaar aan op ongepast taalgebruik of wangedrag.

 

Ten aanzien van ongewenste omgangsvormen en gedragingen:

 • Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepaste omgangsvormen zijn gedragingen die wij bij HC Baarle niet tolereren. Voor onze vereniging zijn respect, sportiviteit, integriteit en aangepast gedrag uiterst belangrijk.

 

Hoe om te gaan met de gedragsregels?

Probeer als lid de ander aan te spreken op zijn/haar gedrag. Neem je rol als aanvoerder, coach, scheidsrechter en als medespeler in deze serieus. De club HC Baarle, dat ben Jij! Er kunnen echter situaties zijn dat je er niet uitkomt en dan bestaat er de mogelijkheid om contact op te nemen met een van onze vertrouwenspersonen. Deze zijn in te schakelen bij o.a. ongewenste omgangsvormen, waarbij je kunt denken aan onheuse bejegening en (seksuele) intimidatie, vernedering en bedreiging. Zij hebben ervaring met dergelijke problematiek en kunnen je helpen bij het zoeken van een oplossing en waar nodig treffen van maatregelen binnen de regels van de club.

Een schending van de algemene en specifieke gedragsregels kan ter beoordeling worden voorgelegd aan het bestuur. Afhankelijk van de ernst van de gedraging en/of het incident kan het bestuur de betrokken persoon en/of team een waarschuwing geven dan wel de betrokken persoon en/of team royeren als lid van de vereniging.

Bij overige gedragingen die in strijd zijn met de algemeen geldende gedragsregels kan er contact opgenomen worden met één van de bestuursleden of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.