Huis- en gedragsregels

HC BAARLE

 

De kwaliteit van een vereniging is mede af te lezen aan de wijze waarop haar leden zich gedragen binnen de vereniging. Daar horen duidelijke regels bij.

 

Met het opstellen van deze regels loopt HC Baarle niet voorop: vele verenigingen hebben al een protocol opgesteld en deze werkwijze wordt door overkoepelende organisaties van harte onderschreven.

HC Baarle heeft deze regels zwart op wit staan. Er kunnen vele redenen zijn voor een lid om zijn of haar verhaal te doen bij een functionaris die een bijzondere positie heeft binnen de vereniging. Een plek binnen de vereniging waar haar of zijn verhaal veilig is. In de geformuleerde gedragsregels kunt u meer lezen over deze “vertrouwenspersoon”. En zo ook over de personen die deze rol in onze vereniging op zich gaan nemen.

ALGEMENE GEDRAGSREGELS

 

Ieder lid van de vereniging dient zich binnen en buiten het speelveld op het eigen sportpark, dan wel het sportpark van een andere vereniging in binnen- en buitenland, te gedragen conform de algemeen geldende fatsoensregels. D.w.z. dat men respectvol omgaat met elkaar, met tegenstanders en iedereen die bij HC Baarle betrokken is.

TEN AANZIEN VAN DE ACCOMODATIE:

TEN AANZIEN VAN DE KLEEDKAMERS/TOILETRUIMTES:

TEN AANZIEN VAN HET CLUBHUIS:

TEN AANZIEN VAN HET MATERIAALGEBRUIK:

TEN AANZIEN VAN GESPONSORDE KLEDING:

TEN AANZIEN VAN HET GEDRAG OP EN ROND HET VELD:

TEN AANZIEN VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN EN GEDRAGINGEN:

HOE OM TE GAAN MET GEDRAGSREGELS?

Probeer als lid de ander aan te spreken op zijn/haar gedrag. Neem je rol als aanvoerder, coach, scheidsrechter en als medespeler in deze serieus. De club HC Baarle, dat ben Jij!

Er kunnen echter situaties zijn dat je er niet uitkomt en dan bestaat er de mogelijkheid om contact op te nemen met een van onze vertrouwenspersonen. Deze zijn in te schakelen bij o.a. ongewenste omgangsvormen, waarbij je kunt denken aan onheuse bejegening en (seksuele) intimidatie, vernedering en bedreiging. Zij hebben ervaring met dergelijke problematiek en kunnen je helpen bij het zoeken van een oplossing en waar nodig treffen van maatregelen binnen de regels van de club.
Een schending van de algemene en specifieke gedragsregels kan ter beoordeling worden voorgelegd aan het bestuur. Afhankelijk van de ernst van de gedraging en/of het incident kan het bestuur de betrokken persoon en/of team een waarschuwing geven dan wel de betrokken persoon en/of team royeren als lid van de vereniging.

Bij overige gedragingen die in strijd zijn met de algemeen geldende gedragsregels kan er contact opgenomen worden met één van de bestuursleden of mail naar info@hcbaarle.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.