Opzeggen

Stel dat je, om wat voor reden dan ook, je lidmaatschap wilt beëindigen.
Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door het versturen van een schriftelijke afmelding* uiterlijk op 1 mei, voorafgaande aan het eerste seizoen dat men niet meer meespeelt, aan de ledenadministratie (bij voorkeur per e-mail: ledenadministratie@hcbaarle.nl).


Er wordt een bevestiging van de opzegging verstuurd; geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen.

* Wij stellen het bijzonder op prijs als u ons kunt laten weten waarom u besloten hebt om het lidmaatschap te beëindigen. De reden kan simpel zijn, bijvoorbeeld een verhuizing. Ligt het op een ander vlak, dan kunnen wij er met het oog op de toekomst wellicht nog iets van leren.
Alvast hartelijk dank.

TUSSENTIJDS OPZEGGEN

Tussentijds opzeggen doe je ook bij de Ledenadministratie. Echter, HC Baarle is een hockeyclub met leden en geen sportschool met klanten. In financieel opzicht is iedereen lid per seizoen voor één bedrag, of je nou veel speelt of weinig.

 

Tussentijdse opzegging of tijdelijk niet kunnen spelen (bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, zwangerschap, blessures, stages, etc.) geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de contributie.

WIJZIGING GEGEVENS

 

Verhuizingen, wijzigingen in naam, e-mailadres(sen) en/of telefoonnummers a.u.b. per direct doorgeven via ledenadministratie@hcbaarle.nl.