Statuten

Wij willen als vereniging zo transparant mogelijk zijn.
Indien u inzage wilt in de statuten kunt u contact opnemen met onze secretaris Chantal de Jong.
Zij is bereikbaar via mail naar secretaris@hcbaarle.nl